Chuyên mục: Thiết kế

  • Thiết kế

    Blue Mountains là một công ty kỹ thuật điện, cơ khí và hệ thống cung cấp nước. Trong số các mảng chính của chúng tôi là thiết kế các tòa nhà mới, bổ sung, cải tạo và tu sửa, đặc biệt chú trọng vào nâng cấp HVAC, Hệ thống tự động hóa tòa nhà (BAS), […]
    Xem thêm
0988168383
0988168383