Chuyên mục: Bảo trì và sửa chữa

  • Sửa chữa và bảo trì hệ thống cơ điện

    Chúng tôi chuyên nghiệp trong việc kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống cơ, điện để đảm bảo cho các thiết bị luôn hoạt động ở tình trạng tốt nhất: – Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điều hòa. – Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống quạt thông gió. – Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống máy bơm […]
    Xem thêm
0988168383
0988168383